Regressietherapie


Lichthealing 

Net zoals met klankschalen wordt er in Tibet al eeuwen lang met lichthealing gewerkt. Lichthealing is een vorm van regressietherapie. D.m.v. regressie kunnen wij teruggaan naar het moment waarop de klacht is ontstaan. Vaak is dit in de jeugd. Regressie betekent dat u teruggaat naar het verleden om te kijken waar het probleem is ontstaan.

Wat doet lichthealing met u?


U lost innerlijke conflicten op zodat u meer in uw kracht komt te staan.Alle energetische verbindingen die u met andere mensen hebt en die niet goed voor u zijn of niet wenselijk, worden verbroken.

U ervaart meer vreugde door het contact met uw ‘innerlijk kind’ te herstellen.
Ervaringen/Emoties die wij in de loop van ons leven opdoen worden in ons  lichaam opgeslagen en blijven daar zitten totdat wij weer contact maken met de emotie die daarmee is verbonden.

De kracht van vergeving

Vergeving is de kracht van het woord waarbij u de lading van moeilijke situaties en trauma’s afhaalt. 

Als we de scherven van gisteren krampachtig blijven vasthouden, blijven we onszelf verwonden. Vergeven is een ware gift aan onszelf, het is onze vuisten openen en de scherven van gisteren laten vallen opdat ze ons niet langer kunnen verwonden. Vergeven is niet het goedpraten van gedrag maar door iemand te vergeven deblokkeert u de deur naar uw eigen vrijheid. Het brengt de mens terug op zijn levenspad, naar een toekomst die weer open ligt.